Opleiding ploegleider BHV

Werknemers met een opleiding ploegleider BHV dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid in je bedrijf. Tijdens de opleiding worden allerlei noodsituaties besproken en uitgelegd wat de beste strategie is om te handelen. Als zich zo’n situatie voordoet weet een ploegleider meteen hoe hij moet handelen en wat hij zijn collega’s moet laten doen. Dat is belangrijk, want door snel handelen kunnen levens worden gered. Daarom is het van het grootste belang dat elk bedrijf enkele mensen een opleiding ploegleider BHV laat volgen. Die moet elk jaar de kans krijgen om zijn kennis bij te spijkeren met een opfriscursus.

Een opleiding ploegleider BHV leert delegeren

Een opleiding ploegleider BHV is er op gericht om een ploegleider situaties te laten herkennen. Alleen dan kan hij een juiste inschatting maken en vervolgens de juiste acties nemen. Dat betekent dat hij goed kan delegeren, want hij moet zijn mede BHV’ers aansturen. Omdat de situatie met betrekking tot bedrijfshulpverlening in elk bedrijf anders is, wordt er veel aandacht besteed aan de bedrijven waar de cursisten werken. Stel dat er brand uitbreekt. Heeft de cursist de plattegrond dan voldoende in zijn hoofd? Weet hij waar de BHV’ers brandblussers kunnen vinden? Door die praktische aanpak kunnen de cursisten zich goed in hun rol inleven.

Wat leert een ploegleider BHV

Een opleiding ploegleider BHV duurt twee dagen. Een cursist wordt alleen toegelaten als hij al een BHV diploma heeft en als hij de theorie die vooraf wordt aangeboden in e learning app goed heeft afgerond. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen, die allemaal te maken hebben met het optreden tijdens een calamiteit, aan de orde: het verkennen van de situatie, communicatie intern en extern, blussen van een brand, redding van slachtoffers, ontruimen van een gebouw, beperken van de schade en alarmering.